Nº 12 - xaneiro 2010

Subscricións RSS do Arco da Nova
Revista Landra
Landra
Revista semestral
Nº 17 - novembro 2010
1ª Convocatoria para a Avaliación en Competencias Clave

O pasado 8 de xaneiro publicouse no DOG a convocatoria para o 2010 das probas de avaliación en competencias clave para acceder aos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación, dentro das accións formativas de formación profesional para o emprego na Comunidade Autónoma Galega. [ Continúa... ]
Subvencións a empresas do Ministerio de Traballo e Inmigración

O pasado 21 de decembro o Ministerio de Traballo e Inmigración publicou a Orde de 16 de decembro pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a actividades de promoción da economía social, da responsabilidade social das empresas e do traballo autónomo e para sufragar os gastos de funcionamento das asociacións de cooperativas, de sociedades laborais, de empresas de inserción, de persoas traballadoras autónomas e doutros entes representativos da economía social do estado. [ Continúa... ]
A Xunta inviste 51 millóns de euros en políticas activas de emprego

O Goberno galego reiterou o compromiso coas políticas activas de emprego co investimento de 51 millóns de euros que se destinará á formación de 23.000 persoas en risco de desemprego e cun total de 1.500 accións formativas que se desenvolverán entre febreiro e novembro de 2010. [ Continúa... ]
No 2010 contaremos con accións formativas AFD na nosa Comunidade

A Consellería de Traballo e Benestar abre o prazo de presentación das Accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas. [ Continúa... ]
Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo. Hispanidade nº 17. 36203 Vigo. España
Tlf: 986 42 33 66  Fax: 986 47 14 44  email: info@maiv.org  web: www.maiv.org