Nº 13 - febreiro 2010

Subscricións RSS do Arco da Nova
Revista Landra
Landra
Revista semestral
Nº 17 - novembro 2010
Selección e Homologación de R-Agents o Expertos en Residuos

Os socios do proxecto Red Genera, abriron mediante convocatoria pública o prazo para a presentación de solicitudes para a prestación do servizo profesional de R-agents ou Expertos en Residuos, este proxecto enmárcase no PROXECTO 0089_RED GENERA_1_E do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal, e que ten como obxectivo a creación dun sector de reciclado de residuos competitivo que contribúa ao desenvolvemento sostible e ao aumento de emprego en Galicia e no norte de Portugal. [ Continúa... ]
Máis de 3.000M ¤ destinados a Programas de Emprego e formación no 2010

O Ministerio de Traballo e Inmigración e as Comunidades Autónomas chegaron a un acordo polo cal recibirán 3.072 millóns de euros para políticas activas de emprego no 2010, o 6,7% máis que o ano anterior. [ Continúa... ]
A poboación traballadora contará cun amplo abano de formación gratuíta

O Ministerio de Traballo e Inmigración abre o prazo para a solicitude de plans formativos dirixidos prioritariamente aos e as traballadoras en activo. [ Continúa... ]
Traballo convoca subvencións para accións de orientación laboral

O pasado 21 de xaneiro publicouse no DOG a orde coas bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a realización de actividades de información, orientación e busca de emprego (IOBE) articuladas en itinerarios personalizados de inserción profesional e dirixidas a mellorar a empregabilidade das persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia. [ Continúa... ]
Medio Ambiente e as novas tecnoloxías contra o desemprego

Os plans de emprego auspiciados dende o sector público viran cara o medio ambiente e as novas tecnoloxías para buscar novos nichos de emprego máis recentes aos vaivéns do mercado inmobiliario. [ Continúa... ]
Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo. Hispanidade nº 17. 36203 Vigo. España
Tlf: 986 42 33 66  Fax: 986 47 14 44  email: info@maiv.org  web: www.maiv.org