Nº 18 - xullo 2010

PDF > Boletín Nº 18 - xullo 2010
Subscricións RSS do Arco da Nova
Revista Landra
Landra
Revista semestral
Nº 17 - novembro 2010
NOVAS SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS AO FOMENTO DA IMPLANTACIÓN DE PLANS DE IGUALDADE NAS PEMES.

A Xunta de Galicia publicou o pasado 30 de xuño as bases reguladoras para a solicitude das liñas en materia de igualdade que a continuación vos presentamos. [ Continúa... ]
PROGRAMA DE AXUDAS RE-SOLVE+, PARA FORTALECER A ESTRUTURA FINANCEIRA DAS PEMES GALEGAS.

O conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, presentou o pasado 29 de xuño en Santiago o novo programa de garantías re-Solve+, que ten como obxectivo fundamental mobilizar 200 millóns de euros para financiar operacións de circulante, de refinanciamento de pasivos ou de ampliacións de capital destinadas a fortalecer a estrutura financeira das pemes galegas. [ Continúa... ]
UNHA APOSTA CLARA POLO I+D+I

A Consellería de Economía e Industria publicou o pasado 12 de Xullo as bases reguladoras para a solicitude das subvencións para investimentos innovadores no ámbito de Galicia. [ Continúa... ]
SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓNS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CO DESENVOLVEMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN.

A Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, está a impulsar unha serie de medidas dinamizadoras da sociedade da información mediante a convocatoria de subvencións para impulsar a realización de actuacións de difusión e sensibilización, relacionadas especificamente co desenvolvemento e implantación nas tecnoloxías da información e as comunicacións. [ Continúa... ]
AXUDAS A EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL E PROMOCIÓN DO COOPERATIVISMO.

A Orde do 14 de xuño de 2010 publicada o pasado 24 de xuño ven a regular as bases dos programas de fomento do emprego en empresas de economía social e de promoción do cooperativismo para o ano 2010. [ Continúa... ]
Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo. Hispanidade nº 17. 36203 Vigo. España
Tlf: 986 42 33 66  Fax: 986 47 14 44  email: info@maiv.org  web: www.maiv.org