Nº 21 - outubro 2010

PDF > Boletín Nº 21 - outubro 2010
Subscricións RSS do Arco da Nova
Revista Landra
Landra
Revista semestral
Nº 17 - novembro 2010
PUBLICADA A LEI 35/2010 DE 17 DE SETEMBRO DE MEDIDAS URXENTES PARA A REFORMA DO MERCADO DE TRABALLO

O pasado día 18 de setembro apareceu publicada no BOE a Lei 35/2010 de 17 de setembro de medidas urxentes para a reforma do mercado de traballo. Pasamos a expor brevemente algunha das novidades mais significativas que inclúe esta norma, que ven a desenvolver o Real-decreto lei 10/2010 de xuño. [ Continúa... ]
PRÓRROGAS DAS SUBVENCIÓNS DE INVESTIGACIÓN DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

O pasado 8 de outubro publicouse a orde do 1 de outubro de 2010 que ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas correspondentes ás prórrogas que se inician no ano 2010 dos programas de formación de persoal investigador e tecnólogo do Programa de recursos humanos do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica (2006-2010). [ Continúa... ]
PUBLICOUSE O NOVO ESTUDO DO OSIMGA SOBRE A SITUACIÓN DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN GALICIA

O pasado día 15 o Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA) deu a coñecer o estudo titulado “A Administración Electrónica na Xunta de Galicia. Edición 2009” [ Continúa... ]
SUBVENCIÓNS PARA UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS DE I+D+I PARA O 2010

Mediante esta orde convócanse axudas dirixidas aos centros de innovación e tecnoloxía, aos centros de investigación e grupos de investigación do sistema universitario galego (en adiante SUG) e demais organismos do sistema público de I+D+i. [ Continúa... ]
Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo. Hispanidade nº 17. 36203 Vigo. España
Tlf: 986 42 33 66  Fax: 986 47 14 44  email: info@maiv.org  web: www.maiv.org