Nº 22 - novembro 2010

PDF > Boletín Nº 22 - novembro 2010
Subscricións RSS do Arco da Nova
Revista Landra
Landra
Revista semestral
Nº 17 - novembro 2010
APROBADAS PROPOSTAS DE DECISIÓN DOS PROXECTOS POCTEP

Ao longo do mes de Novembro, realizáronse as pertinentes reunións dos Comités Territoriais para a avaliación das candidaturas da 2ª convocatoria do POCTEP. [ Continúa... ]
CONVOCATORIA PARA Á AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE

O pasado 8 de novembro publicouse no DOG unha nova convocatoria para o ano 2010 das probas de avaliación en competencias clave para acceder aos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional, dentro das accións de formación profesional para o emprego na Comunidade Autónoma Galega. [ Continúa... ]
TRABALLO INTENSIFICA AS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO

En España o gasto público destinado a políticas de emprego é similar ou maior ao de parte de países europeos, pero hai un enorme desequilibro cando se compara a proporción destinada a políticas pasivas (desempregados) e a políticas activas (emprego). Po iso, trátase conseguir que as políticas activas de emprego sexan dinamizadoras e axuden a reducir o problema do desemprego. [ Continúa... ]
PROBAS PARA CARNÉS PROFESIONAIS

Nestes días (do 15 ao 26 de novembro), estanse a desenvolver as probas para a obtención de carnes profesionais en diferentes centros integrados de formación profesional de Galicia. [ Continúa... ]
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

Recentemente a Consellería de Traballo e Benestar celebrou unha xornada sobre responsabilidade social empresarial na que participou Juan de la Mota, representante do Pacto Mundial das Nacións Unidas, órgano que leva mais de dez anos intentando introducir esta ferramenta en todo tipo de entidades coa finalidade de concienciar as mesmas na busca do beneficio tendo en conta o respecto social e medioambiental. [ Continúa... ]
A XUNTA SOLICITA FONDOS EUROPEOS A BRUXELAS A PARTIR DO 2013

A conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, remitiuse ao comisario europeo de Política Rexional, Johannes Hahn para solicitar que Galicia siga recibindo fondos comunitarios más alá do 2013 para acadar os obxectivos da Estratexia da Unión Europea 2020, posto que ás dificultades inherentes á consolidación da saída do Obxectivo Converxencia, únese a necesidade de sentar os piares dun novo modelo de crecemento. [ Continúa... ]
Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo. Hispanidade nº 17. 36203 Vigo. España
Tlf: 986 42 33 66  Fax: 986 47 14 44  email: info@maiv.org  web: www.maiv.org