Tipos de contratos de traballo
Empresariado: Tipos de contratos de traballo

O contrato de traballo é o acordo entre o empresario/a e o traballador/a no que se determinan as condicións nas que un traballador ou traballadora se compromete a realizar un determinado traballo para o empresario/a, baixo a súa dirección, a cambio dunha retribución ou soldo.

Poderás atopar os diferentes modelos de contratos neste enlace.

 

 1. Indefinido
 2. Indefinidos bonificados
 3. Indefinidos ou temporais bonificados
 4. Formativos
 5. Contratos de duración determiada
 6. De relevo
 7. Contratos para persoas con discapacidade
 8. Contrtos para investigación
 9. De substitución por xubilación anticipada
 10. Outros contratos

 

 

1. INDEFINIDO (subir)

 1. Contrato indefinido

2. INDEFINIDOS BONIFICADOS (subir)

 1. Mozos e mozas desempregados/as entre 16 e 30 anos.
 2. Traballadores/as maiores de 45 anos.
 3. Contrato de traballo fixo discontinuo.
 4. Indefinido bonificado para traballadores/as desempregados/as incluídos nos plans sectoriais de apoio ao emprego (sector do xoguete e do moble).
 5. Indefinido bonificado para traballadores/as desempregados/as incluídos nos plans sectoriais de apoio ao emprego (sector calzados, curtidos e marroquinería).


3. INDEFINIDOS OU TEMPORAIS BONIFICADOS (subir)

 1. Para traballadores/as en situación de exclusión social.
 2. Para vítimas de violencia de xénero.
 3. Para traballadores/as maiores de 52 anos beneficiarios dos subsidios por desemprego.
 4. Para traballadores en situación de exclusión social por empresas de inserción.
 5. Temporal de fomento de emprego para persoas en situación de exclusión social por empresas de inserción.

4. FORMATIVOS (subir)

 1. Contrato para a formación.
 2. Contrato en prácticas.

5. CONTRATOS DE DURACION DETERMINADA(subir)

 1. Obra o servizo determinado.
 2. Circunstancias de la produción.
 3. Interinidade.
 4. Interinidade para substituír a traballadores en excedencia por coidado de familiares con redución de cotas á Seguridade Social.
 5. Interinidade con bonificación para substituír a traballadores durante os períodos de descanso por maternidade, adopción, acollemento, risco durante o embarazo, risco durante a lactación natural o suspensión por paternidade.
 6. Contrato de traballo de duración determinada de interese social/fomento de emprego agrario.
 7. Interinidade para substituír a traballadores en formación por traballadores beneficiarios de prestacións por desemprego.
 8. Interinidade para substituír a traballadoras vítimas de violencia de xénero.
 9. Para traballadores/as penados/as en institucións penitenciarias.
 10. Contrato de traballo para menores e mozos/as, en centros de menores

6. DE RELEVO (subir)

 1. Contrato de traballo temporal de relevo.

7. CONTRATOS PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE (subir)

 1. Contrato de traballo indefinido para a contratación de persoas con discapacidade.
 2. Contrato de traballo indefinido para persoas con discapacidade procedente de enclaves laborais.
 3. Contrato de traballo temporal.
 4. Contrato de traballo para a formación.
 5. Contrato en prácticas.
 6. Contrato de traballo de interinidade para substituír baixas por incapacidade temporal de persoas con discapacidade.
 7. Conversión do contrato de traballo temporal en indefinido para persoas con discapacidade que traballen nos Centros Especiais de Emprego.
 8. Comunicación de conversión en indefinido do contrato de traballo temporal para persoas con discapacidade.
 9. Contrato de traballo polo que se regula a relación laboral de carácter especial das persoas con discapacidade que traballen nos Centros Especiais de Emprego.

8. CONTRATOS PARA A INVESTIGACION (subir)

 1. Contrato de traballo para a incorporación de investigadores ao sistema español de ciencia e tecnoloxía.
 2. Contrato de traballo para a realización dun proxecto de investigación.

9. DE SUBSTITUCION POR XUBILACION ANTICIPADA (subir)

 1. Contratos de substitución por xubilación anticipada.

10. OUTROS CONTRATOS (subir)

 1. Contrato de traballo a domicilio.
 2. Contrato de traballo en grupo.

  Más info: www.redtrabaja.es

   

 3.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

CALENDARIO
   
 
Lun Mar Mer Xov Ven Sab Dom
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo
Hispanidade nº 17, 36203, Vigo. España
Tel. (+34) 986 42 33 66 | Fax: (+34) 986 47 14 44
E-mail: info@maiv.org | Web: www.maiv.org