Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo
Vostede atópase en-
Inicio-A institución-Presentación
Imprimir Enviar a un amigo/a

Presentación

A Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo configúrase como unha entidade local de carácter supramunicipal destinada a execución en común de obras e servizos determinados da súa competencia, conforme establece o art. 44.1 da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das Bases do Réxime Local.

De conformidade co art. 44.2 da citada lei, dita entidade ten plena personalidade xurídica para cumprir os seus fins e réxese polos seus propios estatutos.

Os obxectivos principais da Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo son:
  • Procurar o desenvolvemento xeral e harmónico de todos os concellos que a integran.
  • Aunar esforzos co fin de prestar á cidadanía un maior número de servizos e de mellor calidade.
  • Reducir diferenzas sociais e económicas entre territorios limítrofes.
  • Buscar solucións conxuntas para os problemas que son comúns aos concellos.
  • Mellorar a calidade de vida e o benestar dos seus habitantes.
  • Impulsar o desenvolvemento integral e sostido da área.
Galería: Fotográfica

    Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo. Vía Hispanidade n. 17 36203 Vigo. España
    Tel. (+34) 986 42 33 66 | Fax: (+34) 986 47 14 44. | E-mail: info@maiv.org | Web: www.maiv.org