Unidade de Promoción e Desenvolvemento da Mancomunidade de Vigo
Publicacións da UPD
Revista Landra
Landra Nº 17

Novembro 2010
Arco da Nova
Arco da Nova

Boletín mensual
Inicio-Desenvolvemento Local-Servizo de Información Territorial
Galego Español
Servizo de Información Territorial
Imprimir Enviar a un amigo/a
O Servizo de Información Territorial da Mancomunidade de Vigo é unha ferramenta que ten como obxectivo dar información sobre o Territorio, a Poboación, o Mercado de Traballo e os Recursos Económicos da provincia de Pontevedra en xeral e máis concretamente do territorio da MAIV.
 
A disposición da información presentase de dous xeitos a modo de territorio en cifras ou a ficha territorial.

- Territorio en cifras
Conxunto de información actualizada, estruturada, e recollida de distintas fontes exposta a través dun servizo web. Presentase en formato fixo de táboas, gráficos e mapas.
A súa finalidade é a de facilitar ao público en xeral, e aos axentes responsables no desenvolvemento do territorio en particular, o acceso os datos estatísticos máis representativos dunha forma fácil e sinxela.
Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo. Hispanidade nº 17 36203 Vigo. España | Tel. (+34) 986 42 33 66 | Fax: (+34) 986 47 14 44. | E-mail: info@maiv.org | Web: www.maiv.org