Nº 19 - agosto 2010

PDF > Boletín Nº 19 - agosto 2010
Subscricións RSS do Arco da Nova
Revista Landra
Landra
Revista semestral
Nº 17 - novembro 2010
O NOVO FONDO DE CAPITAL RISCO “XES INNOVA”, PARA O SECTOR TIC.

O conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, puxo a disposición do sector das TIC o novo fondo de capital risco Xes Innova, dotado con 2 millóns de euros, e que xa ten sido habilitado desde XesGalicia para apoiar especificamente proxectos innovadores. [ Continúa... ]
AS CARREIRAS UNIVERSITARIAS CON MÁIS SAÍDAS LABORAIS.

Un dos mellores criterios á hora de escoller unha carreira universitaria é valorar as saídas laborais das distintas titulacións. [ Continúa... ]
PROGRESS, UNHA ALTERNATIVA MÁIS PARA O MERCADO LABORAL.

Aberto o prazo para a subvención de proxectos innovadores relacionados coa mobilidade laboral na UE. [ Continúa... ]
CREADO O OBSERVATORIO DO EMPREGO PÚBLICO.

O Consello de Ministros aprobou un Real Decreto que ten por obxecto a creación, composición e réxime de funcionamento do Observatorio do Emprego Público. [ Continúa... ]
O ICO FINANCIOU 12.400 MILLÓNS DE EUROS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE.

A través das Liñas de financiamento que o ICO pon en marcha en colaboración con bancos e caixas, concedéronse 10.587 millóns de euros do volume total de empréstitos. [ Continúa... ]
Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo. Hispanidade nº 17. 36203 Vigo. España
Tlf: 986 42 33 66  Fax: 986 47 14 44  email: info@maiv.org  web: www.maiv.org