Nº 23 - decembro 2010

PDF > Boletín Nº 23 - decembro 2010
Subscricións RSS do Arco da Nova
Revista Landra
Landra
Revista semestral
Nº 17 - novembro 2010


Dar de alta unha subscrición ao boletín Arco da Nova

Despois de enviar a alta deberá acceder ao seu buzón de correo electrónico e confirmar a subscrición accedendo ao enlace que se lle indicará na mensaxe de confirmación.

E-mail:

PROTECCIÓN DE DATOS
Conforme ao previsto na Lei Orgánica 15/ 1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal acepta que os datos que se recollen mediante este formulario e aqueles outros que facilite nun futuro sexan incluídos nun ficheiro denominado Boletíns baixo a responsabilidade da Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo, e en concreto, da Unidade de Promoción e Desenvolvemento.

A finalidade da recollida é o envío do boletín Arco da Nova así como información das actividades, servizos e produtos da Unidade de Promoción e Desenvolvemento da Mancomunidade de Vigo. Vostede, como subscritor do boletín e titular dos datos, presta o seu consentimento e autorización para a inclusión dos mesmos no ficheiro.

Poderá exercitar gratuitamente os dereitos de acceso, rectificación e oposición dirixíndose ao correo electrónico arcodanova@maiv.org ou ao enderezo c\ Vía Hispanidade nº 17, 36203 Vigo, indicando no asunto o dereito que exercita e o nome do ficheiro.
Dar de baixa unha subscrición ao boletín Arco da Nova

Despois de enviar a baixa deberá acceder ao seu buzón de correo electrónico e confirmar a desubscrición accedendo ao enlace que se lle indicará na mensaxe de confirmación.

E-mail:
Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo. Hispanidade nº 17. 36203 Vigo. España
Tlf: 986 42 33 66  Fax: 986 47 14 44  email: info@maiv.org  web: www.maiv.org