Nº 15 - abril 2010

PDF > Boletín Nº 15 - abril 2010
Subscricións RSS do Arco da Nova
Revista Landra
Landra
Revista semestral
Nº 17 - novembro 2010
Subvencións para programas integrados de emprego en Galicia

A Consellería de Traballo e Benestar ven de publicar na Orde do 29 de marzo de 2010 as subvencións que regulan a posta en marcha de programas de emprego dirixidos á inserción laboral das persoas traballadoras en situación de desemprego. [ Continúa... ]
O ICO financiará directamente a Pemes e Autónomos a partires de xuño

Dentro da serie de medidas acordadas polo Consello de Ministros para impulsar a economía e o emprego, que conseguiron gran consenso por parte dos grupos parlamentarios, aprobouse a posta en marcha de catro iniciativas que pretenden axilizar o funcionamento do ICO e facilitar o acceso a crédito de particulares e empresas, reforzando a súa solvencia financeira. [ Continúa... ]
Procedemento para a concesión do distintivo de Igualdade na Empresa

O pasado 9 de abril publicouse no BOE a orde IGD/869/2010, do 30 de marzo, pola que se convoca o procedemento para a concesión do distintivo "Igualdade na empresa" para o ano 2010. [ Continúa... ]
O 23 de Abril finaliza o prazo para a presentación dos programas de cooperación.

A Consellería de Traballo e Benestar abre o prazo de solicitudes para a contratación de axentes de emprego e unidades administrativas de apoio, persoas traballadoras en situación de desemprego e mulleres vítimas de violencia de xénero. [ Continúa... ]
O Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) presenta o Plan INNOVACCION 2010

O Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) presentou o Plan INNOVACCION 2010, onde se recollen as liñas estratéxicas e as accións concretas do Ministerio de Ciencia e Innovación para o fomento da innovación e contribución ao cambio de modelo produtivo. [ Continúa... ]
O Plan re-Forza 2010 mellorará a competitividade do tecido empresarial galego

Establécense anticipos do 50% do apoio concedido e pagamentos fraccionados ata o 70%. [ Continúa... ]
Nova orde para regular as axudas do Plan Avanza

Orde ITC/712/2010, do 16 de marzo, pola que se regulan as bases, o réxime de axudas e a xestión do Plan Avanza, no marco da acción estratéxica de telecomunicacións e sociedade da información, dentro do plan nacional de investigación científica, desenvolvemento e innovación tecnolóxica, 2008-2011. [ Continúa... ]
Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo. Hispanidade nº 17. 36203 Vigo. España
Tlf: 986 42 33 66  Fax: 986 47 14 44  email: info@maiv.org  web: www.maiv.org