Unidade de Promoción e Desenvolvemento da Mancomunidade de Vigo
Publicacións da UPD
Revista Landra
Landra Nº 17

Novembro 2010
Arco da Nova
Arco da Nova

Boletín mensual
Inicio-Proxectos EO-OE-Deseño
Galego Español
Deseño
Imprimir Enviar a un amigo/a
Dende 1998 a UPD da Área Intermunicipal de Vigo ven a desenvolver a súa actividade no asesoramento e deseño dos proxectos de EO/OE ás entidades promotoras que o solicitan.
 
Trátase de potenciar un maior coñecemento dos obxectivos do programa de Escolas Obradoiro (EO) e Obradoiros de Emprego (OE), e unha maior adaptación dos proxectos ás potencialidades e características do territorio no que se desenvolven e ás posibilidades de inserción laboral dos colectivos formados.
 
Isto require afondar na sensibilización das entidades promotoras, a colaboración cos proxectos e técnicos/as de emprego dos concellos, a planificación de accións, a xeración de iniciativas novidosas e o apoio ás entidades no deseño e elaboración dos proxectos. Así como, iniciar accións que sensibilicen o empresariado de cara á contratación das persoas formadas neste tipo de proxectos.
 
As accións incluídas son:

-Promoción dos programas.
-Asesoramento no deseño e redacción dos proxectos.
-Apoio ós proxectos en funcionamento.
-Deseño de produtos de sensibilización e formación.
-Rede polo emprego.
-Actividades de difusión dos programas.
 
Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo. Hispanidade nº 17 36203 Vigo. España | Tel. (+34) 986 42 33 66 | Fax: (+34) 986 47 14 44. | E-mail: info@maiv.org | Web: www.maiv.org