Unidade de Promoción e Desenvolvemento da Mancomunidade de Vigo
Publicacións da UPD
Revista Landra
Landra Nº 17

Novembro 2010
Arco da Nova
Arco da Nova

Boletín mensual
Inicio-Proxectos EO-OE-Normativa
Galego Español
Normativa
Imprimir Enviar a un amigo/a
Desde á transferencia de competencias do INEM á Comunidade Autónoma de Galicia (BOE núm. 235 de 1 de outubro, mediante o Real Decreto 1375/1997, do 29 de agosto), a partir do 1 de xaneiro de 1998 faise efectivo o traspaso das funcións e servicios recollidos no texto do Real Decreto.
 
A normativa que establece as bases reguladoras da concesión de axudas e subvencións aos programas de Escolas Obradoiro, Casas de Oficios e Obradoiros de Emprego, é publicada pola Consellería de Traballo no Diario Oficial de Galicia (DOG) e recóllese na seguinte orde:

Subvención para a creación de escolas obradoiro, casas de oficios e obradoiros de emprego
Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo. Hispanidade nº 17 36203 Vigo. España | Tel. (+34) 986 42 33 66 | Fax: (+34) 986 47 14 44. | E-mail: info@maiv.org | Web: www.maiv.org