Nº 17 - xuño 2010

PDF > Boletín Nº 17 - xuño 2010
Subscricións RSS do Arco da Nova
Revista Landra
Landra
Revista semestral
Nº 17 - novembro 2010
CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA ACCIÓNS DE INSERCIÓN LABORAL DE INMIGRANTES.

O pasado 7 de xuño se publicou no DOG a orde de 27 de maio de 2010 pola que se regulan a concesión de subvención, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización das accións incluídas dentro dun itinerario integrado de orientación laboral e de mellora da empregabilidade, dirixidas a promover a acollida, a integración e o esforzo educativo das persoas inmigrantes. [ Continúa... ]
SUBVENCIÓNS A PEMES PARA IMPLANTAR MEDIDAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL.

A Consellería de Traballo e Benestar ven de publicar na Orde 14 de maio as bases reguladoras para a concesión das subvencións a pemes, para a realización de proxectos para a implantación de medidas de responsabilidade social empresarial, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo. [ Continúa... ]
PROGRAMA DE INCENTIVOS A EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL.

Na Orde de 26 de maio de 2010 da Consellería de Traballo e Benestar establécense as bases reguladoras do programa de incentivos e empresas de inserción laboral para o ano 2010. [ Continúa... ]
O IGAPE PROMOVE AS NOVAS INICIATIVAS EMPRESARIAIS A TRAVÉS DE INNOEMPRESA, O PLAN RE-FORZA E XES-INNOVA XOVE.

Innoempresa, con 6 millóns de ¤, o Plan re-forza, que acelera nun 54% os pagamentos das axudas e Xes-Innova Xove, cun fondo de risco de 2 millóns, promoven as novas iniciativas empresariais [ Continúa... ]
A REFORMA DO MERCADO DE TRABALLO

O Goberno a través do Real Decreto- lei 10/2010, de 16 de xuño dispón as medidas urxentes para a reforma do mercado de traballo español. [ Continúa... ]
Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo. Hispanidade nº 17. 36203 Vigo. España
Tlf: 986 42 33 66  Fax: 986 47 14 44  email: info@maiv.org  web: www.maiv.org