Unidade de Promoción e Desenvolvemento da Mancomunidade de Vigo
Publicacións da UPD
Revista Landra
Landra Nº 17

Novembro 2010
Arco da Nova
Arco da Nova

Boletín mensual
Inicio-Proxectos EO-OE-Observatorio
Galego Español
Observatorio
Imprimir Enviar a un amigo/a
O Observatorio de Escolas e Obradoiros é un conxunto de iniciativas de proxectos de Escolas Obradoiros (EO), Obradoiros de Emprego (OE) e Casas de Oficios (CO) recompilados de diferentes comunidades autónomas de todo o territorio español. As iniciativas que se recollen poden ser innovadoras por varios motivos: ben porque nunca foi desenvolvida con anterioridade nese territorio, ben polas características propias da especialidade, o ben pola novidade da entidade promotora ao presentar este tipo de proxectos (por exemplo, fundacións, cooperativas, asociacións, etc.)
 
Está dirixido a todas aquelas persoas que dalgunha maneira se atopan implicadas nos Programas de Escolas Obradoiro e Obradoiros de Emprego ou queren obter información sobre os mesmos.
 
Este observatorio recolle a documentación e estatísticas de interese sobre os programas de EO/OE

Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo. Hispanidade nº 17 36203 Vigo. España | Tel. (+34) 986 42 33 66 | Fax: (+34) 986 47 14 44. | E-mail: info@maiv.org | Web: www.maiv.org